Alpha-cursus


De Alpha-cursus is gratis en voor iedereen, maar speciaal voor mensen die het Christelijk geloof willen verkennen. Alle mensen die pas Christen zijn geworden, of de basiselementen van het Christelijk geloof nog eens willen doornemen zijn van harte welkom.

De Alpha-cursus wordt in veel kerken over de hele wereld gehouden. De cursus bestaat uit dertien wekelijkse lessen. Onderwerpen die tijdens de Alpha cursus aan bod komen zijn:

Christelijk geloof: saai, onwaar en achterhaald? Wie is Jezus? Waarom is Jezus gestorven aan het kruis? Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof? De bijbel lezen: waarom en hoe? Bidden: waarom en hoe? Hoe leidt God ons? Wie is de Heilige Geest en wat doet de Heilige Geest? Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest? Hoe maak ik het beste van mijn leven?

Alpha