Bijbelstudie


Het Bijbelstudieprogramma ‘Leren Doen’ richt zich op discipelschap en is een mengeling van theorie, praktijk en persoonlijke ontwikkeling. Naast het theoretische deel speelt de toepassing van het geleerde en de eigen persoonlijke ontwikkeling een centrale rol.

Theorie:

Het ‘Leren Doen’ Bijbelstudie programma bestaat uit 10 modules die in willekeurige volgorde kunnen worden gevolgd. Elke maand starten we met een nieuwe module. Iedereen is vrij om hieraan deel te nemen.

Eindopdracht:

Elke module wordt met een schriftelijke opdracht afgesloten. Daarnaast eindigen sommige modulen met een praktijk opdracht. Zo is er veel aandacht voor competentieontwikkeling in de vorm van  vaardigheidstraining.

Kortom je wordt uitgedaagd om het geleerde direct in de praktijk te brengen. Dit is één van de waardevolle aspecten van het programma.

Deelgroep:

Twee weken na de theorieles worden de resultaten van de eindopdracht met elkaar besproken. Opgedane ervaringen worden onderling uitgewisseld. Hierdoor ontstaat een zeer vruchtbare wisselwerking.

Begeleiding:

Voor het uitvoeren van elke eindopdracht krijgt iedere deelnemer een Buddy uit de eigen studiegroep toegewezen. Daarnaast biedt een wandelcoach ondersteuning en individuele begeleiding op maat.

 

Bijbelonderwijs