Celebrate Recovery


Genezing van pijn, verslaving en verkeerde gewoonten.

Laat God je de rust geven om te aanvaarden wat je niet kunt veranderen, maar ook de moed om te veranderen, wat je wél kunt veranderen.

Celebrate Recovery is een uniek Bijbels programma voor iedereen die op bepaalde gebieden van zijn leven herstel nodig heeft. Het programma is gebaseerd op acht Bijbelse principes. Celebrate Recovery behandelt een proces dat twaalf stappen vraagt van elke deelnemer. Omdat het doorlopen van die stappen een individueel traject is (voor een deel samen met een coach) zal de ene deelnemer hier sneller doorheen (kunnen) gaan dan de ander. Het programma is bedoeld voor mensen met allerlei problemen (boosheid, wrokgevoelens, pornografie,  eetstoornissen, alcohol, drugs, medicijn, gokken, etc.).

Celebrate Recovery brengt leiders voort. Als je herstelt van je problemen denk je niet meer aan jezelf, maar aan anderen. Je focus verschuift van jezelf naar Jezus en je naaste.