Israël Bidstond


Israël (land én volk) is naast een “politieke realiteit” vooral ook Gods oogappel. En al zou de hele wereld – en daar lijkt het steeds meer op – zich tegen Israël keren, God blijft Zijn volk en Zijn keuzes trouw.

Wie God liefheeft, heeft ook Zijn volk lief, want deze twee zijn onafscheidelijk verbonden. Daarom kiezen we ervoor om “geestelijk” stelling in te nemen!

Heeft God ons nodig om zijn volk, zijn bruid te beschermen? Nee, maar Hij roept ons wel op om Zijn volk te zegenen en als wachters op de muren te staan wanneer het bedreigd wordt .

Iedereen is van harte welkom om met ons mee te bidden! Tijdens de bidstonden wordt o.a. aandacht besteedt aan de actualiteiten in en rondom Israël.

Wanneer: iedere donderdagavond om 19.30 uur