Pastoraat


De oudstenechtparen bieden 1e lijn hulp wanneer mensen tegen problemen aanlopen met het in harmonie leven met God, de omgeving en zichzelf.  Zij zullen dit doen aan de hand van Bijbelse principes, normen en waarden.

Onze visie is dat de Bijbel een handvat is om tot een optimale harmonie te komen in het leven. Pastorale hulpverlening is bedoeld voor jong en oud in de gemeente. Het gaat hierbij om Christenen, leden van de gemeente of gasten, die de gemeente regelmatig bezoeken.

Pastoraat