Hulp bij studie


Studie‘Samen voor Elkaar’ biedt, buiten het reguliere lesaanbod om, extra ondersteuning aan op het gebied van Nederlandse taal en rekenen.

Leerlingen van de basisschool, die voor deze vakken een extra steuntje in de rug nodig hebben, kunnen van deze dienst gebruik maken. Onder individuele begeleiding van een ervaren en gekwalificeerde docent gaan deze leerlingen aan de slag met het wegwerken van hiaten in kennis en vaardigheden.

Dit aanbod vindt niet op een vast moment plaats maar wordt ad-hoc op aanvraag verzorgt.