ANBI


De evangelische gemeente de Buurtkerk beschikt over een ANBI – verklaring (een Algemeen Nut Beogende Instelling).

Doelstelling:
Mensen helpen in hun geestelijke (ze kennen Jezus niet), materiële (armoede) en relationele (eenzaamheid) nood.

Mensen tot Jezus leiden en hen bij Gods gezin voegen, hen helpen tot volwassenheid te komen en zo op Jezus te lijken, en hen toe te rusten voor hun bediening in de gemeente en hun levensmissie in de wereld, om zodoende Gods naam groot te maken.

Bestuur:
Het bestuur van de Buurtkerk wordt momenteel gevormd door een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Hieronder vindt je onze ANBI gegevens op een rij.