Kerk in Utrecht


HARTELIJK WELKOM 

Evangelische Gemeente de Buurtkerk is een bloeiende en groeiende een kerk. De leden en bezoekers komen uit Utrecht en omstreken. We zijn een kerk waar groeien in de relatie (met God en elkaar) en omzien naar elkaar centraal staat. Iedereen is van harte welkom om onze samenkomsten bij te wonen!

We geloven in het verlossende werk van Jezus Christus. Door te sterven aan het kruis van Golgotha en na drie dagen weer op te staan uit de dood heeft Hij het leven zoals God dat ooit bedoeld heeft hersteld voor een ieder die gelooft. Wij geloven in de noodzaak van een onbelemmerde werking van de Heilige Geest in ons midden en in ons persoonlijke leven.

Op deze website kunt u lezen wie we zijn, wat we geloven en waar we ons mee bezighouden. U leert ons het best kennen wanneer u op zondagmorgen onze samenkomsten bezoekt. We ontmoeten u graag!

Just4Men + Just4Women