Samen Bidden


ZATERDAG BIDSTOND:

Elke zaterdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur komen we samen om gebedsonderwerpen voor Gods troon te brengen.

Bidden kun je zien als praten met God. Je dagelijkse noden en zorgen delen met Hem. Maar ook zegen uitspreken over elkaar en in Gods kracht bidden om genezing. Samen bidden vergroot ook de onderlinge betrokkenheid op elkaar doordat je vreugde en verdriet met elkaar deelt.

Samen bidden vinden we erg belangrijk in de Buurtkerk. Naast het gebed in de samenkomst zijn er daarom verschillende gebedsbijeenkomsten.

ISRAËL BIDSTOND:

Elke donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur komen we samen om gebedsonderwerpen m.b.t. Israël en het Midden-Oosten voor Gods troon te brengen.

Israël (land én volk) is naast een ‘politieke realiteit’ vooral ook Gods oogappel. En al zou de hele wereld – en daar lijkt het steeds meer op – zich tegen Israël keren, God blijft Zijn volk en Zijn keuzes trouw.

Wie God liefheeft, heeft ook Zijn volk lief, want deze twee zijn onafscheidelijk verbonden. Daarom kiezen we ervoor om ‘geestelijk’ stelling in te nemen!

Heeft God ons nodig om Zijn volk, Zijn bruid te beschermen? Nee, maar Hij roept ons wel op om Zijn volk te zegenen en als wachters op de muren te staan wanneer het bedreigd wordt .

Iedereen is van harte welkom om met ons mee te bidden! Tijdens de Israël bidstond wordt o.a. aandacht besteedt aan de actualiteiten in en rondom Israël.

Wanneer: iedere donderdagavond om 19.30 uur