Meer over ons


Drie pijlers:

Vanuit ons geloof in Jezus Christus en onze visie en missie hebben we voor de komende jaren de volgende drie pijlers geformuleerd die leidend zijn in de activiteiten die we als gemeente organiseren.

We zijn er voor JOU!

Groeien in discipelschap: de grote opdracht van Jezus gaat over discipelen maken en dus ook over discipel zijn. God heeft ons allerlei gaven en talenten gegeven. We helpen jou om die te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten voor de opbouw van Zijn koninkrijk. 

We zijn er voor ELKAAR!

Onderlinge betrokkenheid: als gemeenteleden vinden we het belangrijk dat we ons met elkaar verbonden voelen en betrokken zijn in elkaars leven. In de samenkomsten, bidstonden en de Leren Doen avonden delen we ons leven, de vreugde en het verdriet.

We zijn er voor UTRECHT!

Verbinding met Utrecht: als gemeente willen we ook betrokken zijn met de stad Utrecht en van betekenis zijn voor het leven van mensen in onze stad. Ook weten we ons verbonden met de andere kerken in de stad en zoeken we waar mogelijk de samenwerking.

Visie & Missie
Wordt een Goede Buur van de Buurtkerk
Contact
Leiding
Anbi
De buurtkerk is een groene kerk