Visie & Missie


Investeren in eeuwigheidswaarde

Onze missie: mensen helpen in hun geestelijke (ze kennen Jezus niet), materiële (armoede) en relationele (eenzaamheid) nood.

We willen mensen tot Jezus leiden en hen bij Gods gezin voegen, hen helpen tot volwassenheid te komen en zo op Jezus te lijken, en hen toe te rusten voor hun bediening in de gemeente en hun levensmissie in de wereld, om zodoende Gods naam groot te maken.

Het grote gebod:

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. (Lukas 10: 27).

De grote opdracht:

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. (Mattheüs 28: 19-20)

liefde